Info pro pořadatele

seznam skladeb (OSA)


Požadavky:

230V přívod el. proudu, zastřešení prostoru.